1 Ekim 2016 Cumartesi

Uzakta

Denizin dalgaları mı, gözümün yaşları mı
Hangisi daha sert vurur kıyıya

Sabah serinliğim, çocukluğum
Eski trenler, saklambaç, ebemkuşağı,
Büyüdüğüm kasaba, sevdiğim insanlar,
Kaybettiğim oyuncaklarım ve sen de, sende.